PDF Tisk Email

Koordinátor BOZP na staveništích

Naše společnost zajišťuje činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.:


1. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

2. Zpracování přehledu právních a ostatních předpisů vztahujících se ke stavbě

3. Analýza rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví

4. Pravidelné kontroly staveniště

5. Další úseky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.