PDF Tisk Email

Požární ochrana

Naše společnost Vám nabízí komplexní zajištění požární ochrany podle aktuálně platných předpisů souvisejících s požární ochranou.

 

Jedná se zejména o následující činnosti:


1. Provádění školení zaměstnanců z předpisů PO:

 • školení zaměstnanců
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • odborná příprava požárních hlídek
 • odborná příprava preventistů požární ochrany

2. Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace PO:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • dokumentace zdolávání požárů (operativní plán, operativní karta)
 • řád ohlašovny požárů
 • tématické a časové plány školení zaměstnanců
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO, popř. požární hlídky
 • určování počtu a druhu hasících prostředků

3. Provádění požárních preventivních kontrol. Vyhodnocování výsledků těchto kontrol, upozorňování na nedostatky a závady související s PO, podávání návrhů k odstranění zjištěných závad.

4. Provedení odborného auditu řešení požární ochrany ve Vaší firmě

5. Šetření požárů, zajištění ohlašovacích povinností

6. Účast na kontrolách státního požárního dozoru

7. Zajišťování některých povinností obce na úseku PO

8. Poradenství při nákupech nových strojních zařízení, při zavádění nových technologií z hlediska PO, zpracování potřebné provozní dokumentace. Spolupráce při kolaudaci nových staveb.

9. Poskytování poradenské a metodické pomoci. jedná se o telefonickou a e-mailovou poradnu. Dále našim stálým klientům poskytujeme tzv. HOT LINE službu, tj. nepřetržitou 24hodinovou poradenskou službu na  telefonu pro řešení mimořádnýchudálostí.